پسماندهای کرج با خودروهای استاندارد جمع آوری می‌شود

پسماندهای کرج با خودروهای استاندارد جمع آوری می‌شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات