تاکید عضو شورا بر ساخت بیمارستان نیمه تمام حصار

تاکید عضو شورا بر ساخت بیمارستان نیمه تمام حصار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات