رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از افزایش ۳۸ درصدی...

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین از افزایش ۳۸ درصدی...

مجموعه مدیریت شهری سعی می‌کند تا در کنار وظایف ذاتی خود، به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی نیز بپردازد. در همین راستا در حوزه‌های فوق اگر ضرورتی حس شود ورود خواهیم کرد.

وی افزود: یکی از این حوزه‌ها، ورزش است. شورای پنجم در سال اول شروع به کار خود، بودجه حوزه فرهنگ و ورزش را ۱۴۰ درصد افزایش داد و در سال آتی نیز با افزایش ۳۸ درصدی؛ این بودجه را به ۴۰ میلیارد تومان رساند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه به اقدامات شورای شهر و شهرداری در حوزه ورزش‌های همگانی پرداخت و گفت:

ورزش‌های همگانی جزو اولویت‌های شورا و شهرداری است زیرا کاهش آسیب‌های اجتماعی را با حضور ورزش امکانپذیر می‌دانیم. در همین جهت، طی سال گذشته در ۴۰ پارک، فضای ورزش صبح‌گاهی و عصرگاهی ایجاد کرده‌ایم.

داودی اضافه کرد: در حوزه ورزش‌های قهرمانی نیز از رشته‌هایی که شانس بالایی برای کسب مقام برخوردار بودند حمایت کرده و سعی خواهیم کرد تا از سایر رشته‌های نیز حمایت‌ کنیم.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات