‍ برای پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر که از...

‍ برای پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر که از...

چنین لوایحی در گذشته نیز در صحن شورای شهر مصوب شده که طی آن به مودیان تخفیفاتی داده شد تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند اما متاسفانه تا امروز این امر محقق نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه چنین درآمد‌هایی که شهرداری می‌توانسته از آن‌ بهره‌مند شود؛ مسکوت مانده است. لایحه فوق می‌تواند به تحقق این درآمدها کمک کند.

لازم به ذکر است با اجرای قوانین جدید در رابطه با چک‌های بانکی؛ دیگر شاهد انباشت چنین بدهی‌هایی از جانب شهروندان نخواهیم بود.

جلسه علنی پارلمان محلی با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ شهرداری قزوین از سوی شهردار به شورای اسلامی شهر همراه شد.

سعید دقیقی در این خصوص گفت: شهرداری یک بدهی سرسام آور به بانک شهر دارد که از سال‌های گذشته و مدیران قبلی به جا مانده است. باید برای پرداخت آن راهکاری در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر اضافه کرد: بدهی فوق روز به روز افزایش پیدا می‌کند. وجود این بدهی یک نگرانی بزرگ برای شورای شهر است که بار آن بر دوش مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات