استفاده جدی از مدل علمی، کار علمی، روش علمی و نظارت علمی اصلی ترین...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران ارشد این سازمان، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و جمعی از مدیران و روسای گروههای مختلف برگزار گردید بر استفاده جدی از مدل علمی، کار علمی، روش علمی و نظارت علمی به عنوان اصلی ترین روش برای رسیدن به توسعه استان تاکید گردید.

در این جلسه دوریشی مدیرعامل شرکت با اشاره به ماموریتها و رسالتهای شرکت و نیز منابع و مصارف آب، آب را اصلی ترین سرمایه استان برای توسعه دانست و بر ضرورت الزامات زیرساختی با همکاری تیم مجرب و کارآزموده مدیران ارشد استان در مباحث مالی و کمک به رفع محدودیتها در صدور مجوزهای قانونی تاکید ورزید. درویشی با اشاره به توانهای بسیار بالای سدها و مخازن آبی استان که می توانند جاذبه های بسیار خوبی برای سرمایه پذیری باشند از آمادگی شرکت برای همراهی با تیم اقتصادی استان برای توسعه و تعامل خبر داد.

دکتر وفایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به منطق کارشناسی و تفکر حاکم بر سیستم استان و به ویِژه معاونین استانداری، خدمت به مردم استان را جزو رسالتهای خطیر و اصلی مجموعه مدیریت استان دانست که باید برای آن برنامه های مدون داشت. وفایی با ذکر این نکته که مسئولیت توسعه و تنظیم اسناد توسعه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است از وجود تنگناهای مالی و به ویِژه اثرات تحریم در عدم تحقق برخی منابع مالی سخن گفت و اذعان داشت که همه برنامه ها باید در راستای ارتقای معیشتی و رفاهی مردم هدایت شوند. وی ارتقای سطح رفاهی را مستلزم اشتغال  و اشتغال را در گرو تولید و سرمایه گذاری  ایجاد شده دانست. وفایی رسیدن به این مهم را داشتن برنامه ای مدون برای توسعه اقتصادی ذکر کرد که با وجود منابع غیرمالی مانند آب و نیروی جویای کار فراوان و بیکاری بسیار بالای استان  می توان با مدلهای علمی با وجود همه تنگناها، ضمن تقویت بعد نظارت به اهداف طراحی شده دست یافت.

وفایی جدی گرفتن مقوله نظارت و هدفمند کردن منابع مالی را جزو برنامه های اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دانست و بر استفاده از مدلهای علمی در تبیین نیازها، تحقق منابع مالی را مشروط به داشتن برنامه های کارشناسی محور و مدون در بخش آب دانست. وی تعامل با مدیران ارشد، فرمانداران و تسری کار کارشناسی به همه بخشها و عدول نکردن از قوانین را رویکردی رو به جلو و مثبت دانست. وفایی نهایتاً بر مدل علمی، کار علمی، روش علمی و نظارت علمی به عنوان اصلی ترین روش برای رسیدن به توسعه یاد کرد.

دکتر حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه اهمیت آب بر کسی پوشیده نیست با بیان چه باید کرد! خواستار استفاده از روشها و الگوهای سازگار با شرایط محلی و مبتنی بر دانش روز برای تسهیل توسعه اقتصادی استان شد. وی با اشاره به اینکه بیشترین اتلاف آب در بخش کشاورزی است و اینکه کشاورزی محور توسعه استان تلقی شده است لزوم مدیریت یکپارچه، مدیریت همگام و هم فهمی برای غلبه بر مشکلات را ضروری قلمداد کرد. وی با اشاره به الزام تفکر مدیریت یکپارچه در راس برنامه های کارگروه آب و کشاورزی، اسستفاده از روشهای آبیاری مدرن بر اساس شرایط اقلیمی مناطق خشک برای صرفه جویی بیشتر در آب کشاورزی را بسیار مهم دانست.

حاتمی داشتن برنامه های مدون و مدیریت صحیح را عاملی برای ورود سرمایه گذاران در فرصتهای ایجاد شده و بهبود فضای کسب و کار در بخش آب دانست و با برشمردن اعمال کنشگرانه در  برون رفت از فضای اداری پرتنش و ورود به فضای تعاملی، رفع موانع تخصیص را عاملی برای ترویج کنشگری قلمداد کرد. حاتمی با اشاره به لزوم پایش میزان مصرف آب با نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از آبهای نامتعارف و پسابها بر لزوم مشارکت بخش خصوصی برای تبیین شیوه های درست مدیریت مصرف تاکید و بر بیانات دکتر وفایی مبنی بر استفاده از روشهای علمی و نظارت علمی صحه گذاشت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات