مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان از امور منابع آب ایجرود بازدید...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،در راستای اجرای برنامه های نظام آراستگی ، مهندس یوسف رضاپور مدیر عامل این شرکت به همراه معاونین و مدیران ستادی شرکت، از امورمنابع آب ایجرود بازدید و از نزدیک با پرسنل شرکت دیدار و گفتگو کرد.

مهندس محمدی مدیر امور منابع آب ایجرود در ابتدا ضمن خوش آمد گویی ،  به موقعیت جغرافیایی منطقه تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: این منطقه بیشترین طول رودخانه ها را که بالغ بر ۱۸۲۹کیلومتر مربع می باشد در خود جا داده است و به طبع آن  حفر چاه و تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه بیشتر هست . وی به انسداد چاه های غیر مجاز و به عمیق ترین چاه پر شده که در روستای شیوه بوده و ۶۸ متر می باشد اشاره نمود و گفت مابقی چاه ها کمتر از این مقدار بوده است.

مهندس منوچهر محمدی در ادامه خواستار تجهیز مهمانسرای اداره شد که با پیشنهاد مهندس مهدی نژاد معاون منابع انسانی،مالی و پشتیبانی شرکت مقرر گردید از محل پیگیری و اخذ طلب ها از امور مشترکین توسط امور منابع آب ایجرود به ویژه وصول مطالبات از صنایع منطقه ، تجهیز مهمانسرا صورت گیرد.

مهندس مهدی نژ اد با بازدید دقیق از تمام قسمت های اداری و صبحت با همکاران امور آب ایجرود در جریان مشکلات و کمبودهای این امور قرار گرفت و جهت برطرف نمودن آنها موارد لازم را بیان نمود.

در پایان این نشست و بازدید، مهندس رضاپور به مدیریت و کارکنان این امور توصیه کرد با جدیت و قاطیعیت همراه با مهربانی با روستاییان و مراجعه کنندگان  برخورد شده و در حل مشکلات مردم با تمام ظرفیت سعی و تلاش گردد.

در ادامه مهندس مهانفرمعاون حفاظت و بهره برداری شرکت  و مهندس حسین پور رییس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد و مهندس عباسی مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی به ارایه پیشنهادات خود برای برطرف کردن برخی مشکلات مربوط به موضوع بازدید پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات