پیگیری تامین مالی پروژه های تابستان ۹۷ خوزستان

به گزارش پایگاه خبری توانیر،   دکتر مصطفی رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از پروژه های در دست اجرای شرکت برق منطقه ای خوزستان بازدید کرد.

همچنین دکتر رجبی مشهدی پس از این بازدید،   در جلسه ای با حضور مدیران صنعت برق استان خوزستان به بررسی نحوه اجرا و تامین مالی پروژه های ویژه تابستان ۹۷ پرداخت.

بررسی روند پیشرفت پروژه های ویژه تابستان ۹۷ که به عنوان ماموریت ویژه به استان ابلاغ شده است، از جمله اهداف این سفر است.
در این سفر مهندس راعی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه شرکت توانیر  نیز دکتر رجبی مشهدی را همراهی می کند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات