در نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها صورت گرفت : اهداء تندیس سیمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به شرکت برق منطقه ای سمنان

در نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها صورت گرفت :

اهداء تندیس سیمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به شرکت برق منطقه ای سمنان

شرکت برق منطقه ای سمنان در نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها ، موفق به دریافت تندیس سیمین گردید.

مهندس یعسوب قلیچ لی، دبیر نظام پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه ملی نظام پیشنهادها در سال جاری گفت: ارزیابی فوق در ۸ معیار رهبری ، آموزش و توان افزایی ، تبلیغات و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ، سازماندهی ، مدیریت دانش و سیستم اطلاعاتی ، انگیزش ، فرایندها و نتایج کلیدی عملکرد انجام گرفت که شرکت برق منطقه ای سمنان در چهارمین حضور خود ، موفق به دریافت تندیس سیمین گردید.

وی استمرار موفقیت نظام پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای سمنان و کسب رتبه های ارزشمند را مرهون تعهد ،اهتمام و هدایتگری عالی مدیریت ارشد ،اصلاح و بروز آوری فرایندهای اجرایی نظام پیشنهادها ،عملکرد مناسب و هدفمند دبیر خانه ،دبیران و اعضای کارگروههای نظام پیشنهادها و همچنین همدلی و مشارکت و میل به ایجاد بهبود در بین کارکنان دانست .

در لوح یادبودی که به همین منظور از سوی سید علی طباطبایی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران و رئیس همایش و جشنواره ملی نظام پیشنهادها به این شرکت اهداء گردیده ، آمده است : با تاییدات ایزد منان ، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده ، تندیس سیمین نهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها به پاس قدردانی از تعهد و پایبندی کلیه مدیران و کارکنان آن شرکت تقدیم می گردد. امید است با تلاش بیشتر و لطف خداوند سبحان به مدارج بالاتری در سرآمدی و تعالی سازمانی در این نظام نایل شوید .

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای سمنان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان

  شرکت برق منطقه ای سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات