انتصاب اعضای کمیته برنامه ریزی فنی شرکت

انتصاب اعضای کمیته برنامه ریزی فنی شرکت

با حکم مدیرعامل، اعضای کمیته برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای خوزستان برای یکسال منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، بر اساس این حکم سید مهرداد بلادی موسوی (رئیس)، امید سروری (دبیر)، مسعود قنواتی، مهدی ابوعلی گله داری، شهرام رشیدیان، علی اصغر خدامراد منگری، محمد علی شاهزاده، رامین گلشنی راد، علی مصطفایی نیا، ادیب روستایی، ماشاءاله احسانی زاده، کیومرث زمانی، احسان غریب رضا، مستوره شایگان و اکرم ناجی به عضویت در کمیته برنامه ریزی فنی منصوب شدند.
در این حکم آمده است، امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط، موفق و موید باشید.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات