تقدیر از کشت و صنعت امام خمینی به عنوان یکی از صنایع سبز استان خوزستان
   
   آورد های آبی امسال نباید ما را از برنامه‌ریزی مدیریت و صرفه جویی در بخش آب غافل کند

تقدیر از کشت و صنعت امام خمینی به عنوان یکی از صنایع سبز استان خوزستان آورد های آبی امسال نباید ما را از برنامه‌ریزی مدیریت و صرفه جویی در بخش آب غافل کند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات