با رای دادگاه ۶ اسلحه از شکارچیان متخلف در ۱۰ ماهه سال ۹۷ درشوشتر به نفع دولت مصادره گردید

با رای دادگاه ۶ اسلحه از شکارچیان متخلف در ۱۰ ماهه سال ۹۷ درشوشتر به نفع دولت مصادره گردید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات