سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه: هفته فرهنگی آذربایجان غربی با مشارکت شهرداری های خوی و ارومیه در ارزروم ترکیه برگزار می شود

سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه: هفته فرهنگی آذربایجان غربی با مشارکت شهرداری های خوی و ارومیه در ارزروم ترکیه برگزار می شود

سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه: هفته فرهنگی آذربایجان غربی با مشارکت شهرداری های خوی و ارومیه در ارزروم ترکیه برگزار می شود

سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه در دیدار با شهردار خوی ضمن اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت های فرهنگی استان آذربایجان غربی اظهار داشت: پتانسیل های متنوع و مختلف کشور و استان اذربایجان غربی این امکان را فراهم می سازد تا با معرفی مناسب مزیت های نسبی، شرایط حضور سرمایه گذاران در این استان فراهم گردد.

سجاد سلطان زاده افزود: ویژگیهای طبیعی، محصولات کشاورزی، معادن و حوزه های گردشگری از مهمترین پتانسیل های استان برای سرمایه گذاری بخش داخلی و خارجی هستند که می بایست با هدفمندسازی اقدامات و فعالیتهای گسترده نسبت به معرفی این حوزه ها در کشورهای منطقه بویژه کشور ترکیه پرداخته شود.

وی افزود:  کشورهای ایران و ترکیه ویژگیهای مشترک فرهنگی  بسیاری هستند که این ویژگیهای مشترک مهمترین فضای لازم جهت تعمیق بخشی به مراودات و گسترش تعاملات بین دو کشور همچنین استان آذربایجان غربی به عنوان نزدیک ترین استان ایران به کشور ترکیه را ایجاد می کنند.

وی ضمن اشاره به برگزاری هفته های فرهنگی در دو کشور ایران و ترکیه افزود: برنامه هفته فرهنگی آذربایجان غربی در ارزروم یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذاری است که در زمینه معرفی ظرفیت های گردشگری، پتانسیل های بومی و فعالیتهای عرصه فرهنگی و هنری همچنین سرمایه گذاری مشترک گام مناسبی خواهد بود.

در این دیدار سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه از شهردار خوی برای حضور فعال در برنامه هفته فرهنگی آذربایجان غربی در ارزروم دعوت کرد که مورد استقبال محرم اکبرزاده شهردار خوی قرار گرفت.

گفتنی است هفته فرهنگی آذربایجان غربی در ارزروم ترکیه با مشارکت فعال شهرداریهای خوی و ارومیه در اردیبهشت ماه سال ۹۸ برگزار می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خوی

  منبع خبر

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی

  شهرداری خوی یک شهرداری در شهر خوى می باشد

   نظرات