عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله های ورودی شهر خواف

عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله های ورودی شهر خواف

عملیات پاکسازی و جمع آوری زباله های ورودی شهر خواف ( روبروی پلیس راه ) توسط واحد خدمات شهری شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات