میز خدمت در مصلی نماز جمعه با حضور شهردار خرمشهر

میز خدمت در مصلی نماز جمعه با حضور شهردار خرمشهر

میز خدمت در مصلی نماز جمعه با حضور شهردار خرمشهر

میز خدمت در مصلی نماز جمعه با حضور داود دارابی شهردار خرمشهر.......

شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات