نصب اِلمان در بلوار ساحلی بایندر توسط شهرداری خرمشهر

نصب اِلمان در بلوار ساحلی بایندر توسط شهرداری خرمشهر

نصب اِلمان در بلوار ساحلی بایندر توسط شهرداری خرمشهر

تعدادی اِلمان در بلوار ساحلی بایندر توسط شهرداری خرمشهر........

شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات