تنوری: تعیین اولویت‌ها به جای تخصیص بودجه در برنامه توسعه سوم شهر شیراز

تنوری: تعیین اولویت‌ها به جای تخصیص بودجه در برنامه توسعه سوم شهر شیراز

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «احمد تنوری» گفت: پیرو تصمیم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورا، جلسه‌ی کارگروه ویژه مشاوران منتخب اعضای کمیسیون به منظور بررسی و تعیین شاخصهای قابل اندازه گیری و ارزیابی وضع فعلی و همچنین وضع مطلوب در اهداف برنامه‌های پنج ساله سوم شهرداری در توسعه شهر شیراز با حضور رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، مدیر کل برنامه و بودجه شهرداری و مشاوران منتخب برگزارشد .

وی افزود: در این جلسه ضمن تشریح روند نحوه‌ی تهیه برنامه و ارائه به صحن شورا توسط مدیرکل برنامه و بودجه مقرر شد با توجه به وضعیت نامتعادل اقتصادی، بودجه‌ی تخصیص یافته به پروژه‌ها از برنامه حذف و شاخص‌هایی شامل آمار وضع موجود، پیش بینی وضع مطلوب(دردوره پنج ساله آتی)، تعیین اولویت‌های اجرای پروژه و درصد پیشرفت پروژه برای پایش و ارزیابی، در برنامه لحاظ شود .

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز افزود: همچنین مقررشد شهرداری آمار وضعیت فعلی و پیش بینی وضع مطلوب و همچنین مشاوران منتخب نظرات خود را نسبت به تعیین اولویت اجرای پروژه‌ها در برنامه پنج ساله سوم توسعه شیراز در حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی در جلسه آتی  کارگروه ارائه کنند .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز

    منبع خبر

    شورای شهر شیراز

    شورای شهر شیراز یک شورای شهر در شهر شیراز می باشد

      نظرات