تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به همت واحد روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر علی اباد کتول

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

تغییر نورپردازی های سطح شهر به رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات