پاسخگویی به درخواستها و رسیدگی به شکایات مراجعین باید با جدیت...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل و اعضای کارگروه ارتقای سلامت اداری وصیانت از حقوق بیت المال برگزار شد بر لزوم رسیدگی سریع به در خواستها وشکایات احتمالی تاکید گردید.

دراین جلسه رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات با اشاره به مواردی همچون تهیه کاداستراراضی آبخور چاهها، بررسی خلاء های موجود در پرونده چاههای بهره برداری و الزام ایجاد میز خدمت به بحث و بررسی گذاشته شد. مدیرعامل شرکت با تاکید بر لزوم پاسخگویی وشفافیت در همه امور، پاسخ به درخواستهای مراجعین را جزو ضروریات سازمانی دانست.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات