برنامه ریزی شرکت باید متناسب با ماموریتهای ابلاغی و در راستای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دراین نشست که با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران میانی وهمکاران بحث های مختلف درسالن آمفی تئاتر شرکت برگزار گردید به لزوم برنامه ریزی های دقیق و متناسب با ماموریتهای ابلاغی و تعالی سازمانی تاکید گردید.

دراین نشست نخست مومنه معاون برنامه ریزی با اشاره به لزوم هماهنگی و ارتباط پیش از پیش با دفاتر ستادی و دفاتر بالادستی در شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر رعایت قوانین، مقررات و مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه های فعالیتهای حوزه برنامه ریزی آب، درآمد زدایی و تجهیز منابع مالی وفناوری اطلاعات و توسعه مدیریت تاکید کرد.در ادامه خیراللهی، مدیربرنامه ریزی و بررسی های اقتصادی آب گزارشی از وضعیت اعتبارات شرکت و تخصیص آب ارائه داد. شیخی فر مدیردفترفناوری اطلاعات و توسعه مدیریت با ارائه گزارش اجمالی از زیرساختهای حوزه فناوری و برنامه های توسعه مدیریت بر لزوم نظام وتسریع در برنامه ها تاکید وهمدلی وهماهنگی بین بخشی را عاملی برای توسعه سازمانی وتحول اداری دانست.در پایان نشست به پرسشهای همکاران پاسخ داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات