قدرت منصوبه نیروگاهی ۱۱ برابر ابتدای انقلاب اسلامی است

قدرت منصوبه نیروگاهی ۱۱ برابر ابتدای انقلاب اسلامی است

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات