نیروگاه افق ماهشهرتولید انرژی برق خود را به ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار ۲۸۹ مگاوات ساعت رساند

نیروگاه افق ماهشهرتولید انرژی برق خود را به ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار ۲۸۹ مگاوات ساعت رساند

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات