قدرت منصوبه نیروگاهی ۱۱ برابر ابتدای انقلاب اسلامی است

قدرت منصوبه نیروگاهی ۱۱ برابر ابتدای انقلاب اسلامی است

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات