نیروگاه افق ماهشهرتولید انرژی برق خود را به  ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار ۲۸۹ مگاوات ساعت رساند

نیروگاه افق ماهشهرتولید انرژی برق خود را به ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار ۲۸۹ مگاوات ساعت رساند

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات