جلسه بازنگری مدیریت سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت برق منطقه ای مازندران (۱۳۹۷/۱۱/۱۵)

جلسه بازنگری مدیریت سیستم مدیریت یکپارچه شامل استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷  و HSE-MS با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران مستقیم و نماینده های حوزه های مختلف برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات