زمین احداث پست ۶۳ کیلوولت سایت میگو گمیشان انتخاب شد (۱۳۹۷/۱۱/۱۵)

طی جلسات برگزار شده بین کارشناسان و مدیران شرکتهای برق منطقه ای مازندران، شرکت توزیع گلستان و اداره کل شیلات گلستان همچنین بازدیدهای صورت گرفته از گزینه ها و زمین های مد نظر شیلات گلستان زمین مورد نظر جهت احداث ایستگاه ۶۳ کیلوولت سایت میگو گمیشان انتخاب گردید و بر این اساس کار نقشه برداری مسیر خطوط تغذیه این ایستگاه از سمت ایستگاه گمیشان آغاز گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای مازندران

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران

  شرکت برق منطقه ای مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات