معاون منابع انسانی برق باختر تاکید کرد: سیستمهای مدیریتی ابزاری مناسب در جهت بهبود مستمر

معاون منابع انسانی برق باختر تاکید کرد: سیستمهای مدیریتی ابزاری مناسب در جهت بهبود مستمر

معاون منابع انسانی برق باختر در گفتگویی با خبرنگاران، از استقرار سیستم یکپارچه مدیریت " ims" ، اجرای خود ارزیابی تعالی سازمانی براساس مدل efqm ، بازنگری استراتژی ها و جهت گیری های کلی شرکت ، تدوین و پیگیری برنامه های عملیاتی ، بازنگری فرایندها ، پیگیری برنامه های حوزه hse، آماده سازی شرکت جهت انجام ارزیابی و ممیزی های مختلف و اجرای نظام پیشنهادها را ابزارهایی مناسب در جهت بهبود مستمر فعالیتهای شرکت برشمرد.
به گزارش روابط عمومی برق باختر "رضابهرامی" با اشاره به استقرار سیستم یکپارچه مدیریت ims افزود:سیستم یکپارچه مدیریت با پیاده سازی چهار استاندارد iso۹۰۰۱:۲۰۱۵، iso۴۵۰۰۱:۲۰۱۸، iso۱۴۰۰۱:۲۰۱۵وhse-ms دربرق باختر با هدف دستیابی به رضایت مندی ذینفعان ، ارتقاء کیفیت خدمات ، پیشگیری از ایجاد و گسترش آلاینده های زیست محیطی ، تحت کنترل در آوردن و کاهش اثرات و تبعات منفی محیط زیست ، همچنین ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان ودیگر ذینفعان ، کاهش بیماریهای شغلی و کاهش حوادث در سطح شرکت استقرار یافته است .در این راستا مستندات مورد نیاز سیستم یکپارچه مدیریت تهیه ،تدوین و ابلاغ گردیده است و بر اساس نیاز مورد بازنگری قرار می گیرند.
وی در ادامه به خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm اشاره نمود و افزود: این خود ارزیابی با هدف ارایه گزارش نتیجه ارزیابی های صورت گرفته در زمینه نقاط قوت و نواحی قابل بهبود و همچنین ارایه اقدامات و پروژه های مرتبط با هر یک از حوزه های قابل بهبود ، برگزار شده است.
وی افزود :این خود ارزیابی بر اساس روش تلفیقی پرفرما- کارگاه و با استفاده از ظرفیت کارشناسی داخلی شرکت در نه محور اصلی رهبری ،استراتژی ، کارکنان ، منابع و فرایندها ونتایج کارکنان ،نتایج جامعه،نتایج مشتریان و دستاورد های کلیدی ،صورت گرفته ونتایج آن در شورای معاونین ،مشاورین ، ارایه گردید.
وی در ادامه افزود:زمینه های بهبود استخراج شده ، الویت بندی می شوند و در نهایت اقدامات یا پروژه های بهبود تعریف و به اجرا در خواهند آمد. در این دوره از ارزیابی ۲۴ نفر ارزیاب با ۱۹۲ نفر ساعت مشارکت داشتند.
بهرامی همچنین از بازنگری فرایندها گفت و افزود: با توجه به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه ims، فرایندهای شرکت برق منطقه ای باختر با استفاده از رویکرد های pdca،apqc مورد بازنگری قرار گرفته اند و از ۷۰ فرایند به ۱۶ فرایند اصلی کاهش و در چهار گروه فرایند های مدیریت منابع ، تحقق محصول ، پایش و اندازه گیری و مسئولیت مدیریت طبقه بندی شده است که در مقاطع زمانی مختلف از طریق شاخص ها مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند.
وی با اشاره به تدوین و پیگیری اجرای برنامه های عملیاتی افزود: در راستای تحقق استراتژی های شرکت و شاخص های کلیدی عملکرد ، برنامه های عملیاتی واحدها تعریف و در مقاطع زمانی مختلف مورد پایش و اندازه گیری قرار می گیرند و با توجه به بازنگری صورت گرفته در استراتژی های شرکت در سال جاری ۵۰ شاخص کلیدی عملکرد در ارتباط با استراتژی های دهگانه شرکت تعریف شده اند که گزارش میزان تحقق آنها در جلسات هیات مدیره و معانین ومشاورین پیگیری می شوند.
بهرامی به آماده سازی شرکت در جهت ارزیابی ها و ممیزی های مختلف اشاره نمود و افزود: به منظور اطمینان از تداوم بهبود فرایندها و فعالیت ها و برآورده ساختن الزامات استانداردها ، نیازهای ذینفعان و صیانت از حقوق ایشان انجام ممیزی های داخلی بر اساس استانداردهای بین المللی و سایر ارزیابی ها نظیر ارزیابی جشنواره شهید رجایی و... در دست اقدام است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به انجام معاینات دوره ای اشاره نمود و افزود:در راستای ارتقاء سطح سلامتی کارکنان و در جهت رعایت الزامات استانداردiso ۴۵۰۰۱ و hse-ms و به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه ارزشمند منابع انسانی هر ساله معاینات دوره ای کارکنان در سطح سه استان لرستان ، مرکزی و همدان برنامه ریزی و اجرا می گردد.
بهرامی در ادامه به بیان وضعیت نظام پیشنهادهای برق باختر اشاره نمود و افزود: نظام پیشنهادها ۱۷ سال پیش در این شرکت استقرار یافته و از بدو شروع تا کنون تعداد ۲۱ هزار و ۱۴۶ پیشنهاد در آن ثبت شده است. که از این تعداد ۱۶۶۶ پیشنهاد مصوب و ۹۷۵ پیشنهاد اجرا شده است.
وی در ادامه به آمار ابتدای سال ۹۷ تا دی ماه سال جاری اشاره نمود و افزود : تعداد کل پیشنهادهای دریافت شده امسال ۴۸۵۵ پیشنهاد بوده که از این تعداد ۲۹۰ پیشنهاد مصوب ، ۷۵ پیشنهاد اجرا شده که سرانه نظام پیشنهاد ها ۴.۷ پیشنهاد می باشد.
وی در پایان افزود :شرکت برق منطقه ای باختر در ارزیابی های توانیر در زمینه نظام پیشنهادها در سال۹۶ ، تنها شرکتی بود که در دو بخش شرکت برتر در نظام پیشنهادها ودبیر برتر نظام پیشنهادها شناخته شده و حرکت ما در نظام پیشنهادها ، حرکت به سوی پیشنهادهای کایزنی است و سعی مان این است که بیشتر افزایش تعداد پیشنهادهای اجرایی و مصوب تمرکز نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای باختر

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر

  شرکت برق منطقه ای باختر یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات