افتتاح کارگاه تعمیرات اساسی کلیدهای فشار متوسط خلا برای نخستین بار در شهرستان نور


مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران ،اهداف احداث این کارگاه را انجام تعمیرات تجهیزات شبکه های برق در سطح شرکت به منظور کاهش خرید تجهیزات و افزایش بهره وری در راستای اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از وابستگی خارجی ،ارتقای دانش فنی مجموعه پرسنلی در سطوح فنی درونی و بیرونی شرکت و اشاعه فرهنگ صحیح ،علمی و مدرن نگهداری تجهیزات ارزشمند شبکه برق، عنوان کرد.

وی افزود: از دستاوردهای مهم اجرای این پروژه نیز می توان به: بازیابی بیش از ۵۰ درصد از کلیدهای فشار متوسط برکنار شده معیوب از سنوات گذشته در سطح شرکت به ارزش ۹.۱ میلیارد ریال در داخل کارگاه، تعمیر کلیدهای فشار متوسط خلا برای اولین بار در شمال کشور، کاهش چشمگیر هزینه تعمیرتجهیزات برق و پست های زمینی توزیع برق پس از تحقق اهداف بلند مدت (سه ساله)ف تعمیر و اورهال اساسی تعداد ۳۰ دستگاه انواع پست برق با تعداد۸۵ سلول فشار متوسط با صرف هزینه ۵.۸ میلیارد ریال و بازیابی سرماه ای بالغ بر ۱۰.۲ میلیارد ریالی با احیای مجدد تاسیسات از ائاسط تابستان ۹۷ تا انتهای دی ماه و بازدید و سرویس دوره ای تعداد ۱۰۹ دستگاه قطع کننده هوایی و تعمیر تعداد ۶۵ دستگاه انواع قطع کننده اعم از هوایی و زمینی با صرف هزینه۱.۸ میلیارد ریال و بازیابی سرمایه ای بالغ بر ۷.۳ میلیارد ریالی از اواسط تابستان ۹۷ تا انتهای دی ماه ، اشاره کرد.

با بهره برداری از این طرح تمامی کلیدهای فشار متوسط خلا که در زمان طولانی برای تعمیرات اساسی به استان های دیگر در کمترین زمان و هزینه در شهرستان نور تعمیر خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات