طرح مشترک توزیع برق آذربایجان شرقی و دانشگاه شهید مدنی

این طرح با عنوان " تفسیر نتایج طیف نوری روغن جهت ارزیابی وضعیت ترانسفور ماتورهای توزیع " می باشدکه جهت ارزیابی اقتصادی و موثر ترانسفورماتور های توزیع انجام شده است .
نتایج این پروژه تحقیقاتی حاکی از آن است که ، ارتباط خیلی خوب و موثری بین پاسخ طیف نوری روغن و غلظت CO۲ با میزان ترکیبات فوران روغن وجود دارد.
همچنین ترکیب نتایج آزمایش ولتاژ شکست روغن، که یک آزمایش متداول در شرکت های توزیع برق  محسوب می شود، با دو آزمون مذکور ، بهره وری این آزمایش را در تشخیص میزان تخریب عایق کاغذی و همچنین عایق روغنی افزایش می دهد.
روش ارائه شده می تواند به سرعت و با استفاده از تجهیزات ارزان قیمت و همچنین بدون نیاز به نیروی انسانی متخصص برای انجام آزمایش ، بکار رود .
دکتر وحید بهجت عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که مدیریت این پروژه تحقیقاتی را بر عهده دارد ، روش ارائه شده در این پروژه را راهکاری مطمئن ، سریع و مقرون به صرفه برای شرکت های توزیع نیروی برق به منظور ارزیابی ترانسفور ماتور های توزیع برق می داند.
شایان ذکر است بدنبال احراز رتبه سوم پروژه تحقیقاتی مذکور در سومین جشنواره نوآوری های شرکتهای توزیع برق کشور، رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق با اعطای لوح تقدیری به مهندس اکبر فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی بدلیل ارائه موفقیت آمیز این طرح پژوهشی، از وی و کلیه دست اندرکاران پروژه و بویژه محقق آن، صمیمانه قدر دانی کرده اند.

لینک اصل خبر در سایت شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

    منبع خبر

    شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی

    شركت توزیع نیروی برق استان آذریايجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات