فراخوان پیش ثبت نام دوره های تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی

فراخوان پیش ثبت نام دوره های تمدید و ارتقای پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی

قابل توجه مهندسان شهرساز؛

به منظور ساماندهی و خدمات رسانی به همکاران محترم در ارتباط با تمدید و ارتقای پروانه اشتغال، از آنجایی که وفق مقررات گذرانیدن دوره های مربوطه یکی از الزامات می باشد، بدینوسیله از کلیه همکاران محترم درخواست می گردد که برای تمدید و ارتقای پروانه اشتغال رشته شهرسازی، ضمن مراجعه به واحد شهرسازی (طبقه اول)، سرکار خانم مهندس ساحلی، درخواست حضور در دوره های ذیربط را کتبا تنظیم و ارایه نمایند تا پس از نیل به حد نصاب تشکیل دوره و طی مراحل اداری، در ارتباط با تعیین استاد، زمان و مکان از داوطبان اعلام نیاز نموده، جهت ثبت نام نهایی در دوره ها دعوت به عمل آید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات