جلسه مدیر کل راه و شهرسازی استان با مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص حل و فصل مشکلات اردوگاه دانش ...

جلسه مدیر کل راه و شهرسازی استان با مدیرکل آموزش و پرورش استان در خصوص حل و فصل مشکلات اردوگاه دانش ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات