حضور معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان در برنامه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان استان از طریق تلفن ۱۱۱ به مناسبت چهلمین...

حضور معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان در برنامه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان استان از طریق تلفن ۱۱۱ به مناسبت چهلمین...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات