آیین کلنگ زنی پروژه بهسازی و آسفالت محور پل جزلا - پل چورزق با حضور استاندار زنجان