نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان : این نمایشگاه با حضور دستگاه های اجرایی استان  از روز ۱۲بهمن تا۱۷بهمن در نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان  دایر می باشد .

ساعت بازدید نمایشگاه صبحها ۱۰ الی ۱۳:۳۰ و عصرها۱۶الی ۲۱ می باشد .

آئین افتتاح نمایشگاه بزرگ "شکوه چهل ساله" نیز که مرور خاطرات سالهای شور و شعور و حضور و دست آوردهای چهار دهه انقلاب در استان می باشددر۱۳ بهمن ماه ۹۷ راس ساعت ۱۸/۳۰  به دست استاندار استان زنجان و مدیران کل دستگاه های اجرای برگزار شد.