با امضاء تفاهم نامه محیط زیست و نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی:توسعه و حمایت از پژوهش های سازگار با محیط زیست دردستور کار قرار گرفت

با امضاء تفاهم نامه محیط زیست و نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی:توسعه و حمایت از پژوهش های سازگار با محیط زیست دردستور کار قرار گرفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات