تورج همتی درسفر به قوچان عنوان کرد :اجرای موفق طرح های مشارکت جویانه در جهت حفاظت از محیط زیست روستاها

تورج همتی درسفر به قوچان عنوان کرد :اجرای موفق طرح های مشارکت جویانه در جهت حفاظت از محیط زیست روستاها

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات