شکار غیر مجاز یک راس قوچ و یک راس میش آبستن درشهرستان شهربابک

شکار غیر مجاز یک راس قوچ و یک راس میش آبستن درشهرستان شهربابک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات