کشف وضبط تروفه و تاکسیدرمی حیات وحش از منزل مسکونی متخلفی در کرمان

کشف وضبط تروفه و تاکسیدرمی حیات وحش از منزل مسکونی متخلفی در کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات