تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

در جلسه روز دوشنبه مورخه  ۹۷/۱۱/۱۵ بودجه پیشنهادی سال آتی سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه :  شورای اسلامی شهر ارومیه بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری را رسیدگی و تصویب بودجه سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تعیین ، و مورد بررسی  قرار گرفت .

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای شورا ، قائم مقام شهردار ارومیه ، گروه برنامه و بودجه ، مدیر عامل و مدیرمالی سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم در سالن جلسات آغاز شد .

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه دستور جلسه را بررسی بودجه پیشنهادی سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۸ اعلام نمودند .

مدیر عامل سازمان ، پیام بودجه ی سال ۱۳۹۸ خود را قرائت کردند ، و اعضای شورای اسلامی شهر در حین بررسی با  ارائه نکته نظرات خود ، در نهایت بودجه پیشنهادی سازمان آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات با اجرای سیاستهای کلی شورای اسلامی شهر جهت اعمال در بودجه سال ۹۸ با مبلغ  ۶۷  میلیارد ریال به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

    منبع خبر

    شورای شهر ارومیه

    شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

      نظرات