تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه

در جلسه روز دوشنبه مورخه  ۹۷/۱۱/۱۵ بودجه پیشنهادی سال آتی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه :  شورای اسلامی شهر ارومیه بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری را رسیدگی و تصویب بودجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری تعیین ، و مورد بررسی  قرار گرفت .

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای شورا ، قائم مقام شهردار ارومیه ، گروه برنامه و بودجه ، مدیر عامل و مدیرمالی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم در سالن جلسات آغاز شد .

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه دستور جلسه را بررسی بودجه پیشنهادی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۸ اعلام نمودند .

مدیر عامل سازمان ، پیام بودجه ی سال ۱۳۹۸ خود را قرائت کردند ، و اعضای شورای اسلامی شهر در حین بررسی با  ارائه نکته نظرات خود ، در نهایت بودجه پیشنهادی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با اجرای سیاستهای کلی شورای اسلامی شهر جهت اعمال در بودجه سال ۹۸ با مبلغ  ۸۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

    منبع خبر

    شورای شهر ارومیه

    شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

      نظرات