تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه

تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه

در جلسه روز دوشنبه مورخه  ۹۷/۱۱/۱۵ بودجه پیشنهادی سال آتی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه بررسی و به تصویب رسید .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ارومیه :  شورای اسلامی شهر ارومیه بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری را رسیدگی و تصویب بودجه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تعیین ، و مورد بررسی  قرار گرفت .

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای شورا ، قائم مقام شهردار ارومیه ، گروه برنامه و بودجه ، مدیر عامل و مدیرمالی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری، با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم در سالن جلسات آغاز شد .

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه دستور جلسه را بررسی بودجه پیشنهادی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه در سال ۱۳۹۸ اعلام نمودند .

مدیر عامل سازمان ، پیام بودجه ی سال ۱۳۹۸ خود را قرائت کردند ، و اعضای شورای اسلامی شهر در حین بررسی با  ارائه نکته نظرات خود ، در نهایت بودجه پیشنهادی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز با اجرای سیاستهای کلی شورای اسلامی شهر جهت اعمال در بودجه سال ۹۸ با مبلغ  ۷۸۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ارومیه

    منبع خبر

    شورای شهر ارومیه

    شورای شهر ارومیه یک شورای شهر در شهر ارومیه می باشد

      نظرات