اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در راستای  توسعه فضای سبز

اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در راستای توسعه فضای سبز

www.BanaNews.irبنانیوز- فضاهای سبز در شهرها ، به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی ، دارای عملکردهای مختلفی می باشند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم میکند.اثرات فضای سبز شهری از دیدگاه زیست محیطی مواردی چون کاهش آلودگی هوا ، کاهش آلودگی صوتی ، در شهر ، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت آبهای زیرزمینی را شامل میشود. فضای سبز میتواند به طور قابل توجهی دمای هوا را کاهش دهد و یا به تلطیف هوا کمک کند. در بررسی اثرات روانی اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان ، در هر شرایطی ، روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد که فضای سبز میتواند این فضا را تأمین نماید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس جبلی در راستای فعالیت های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قدس در گفتگویی با خبرنگار اداره روابط عمومی شهرداری قدس گفت: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قدس نیز در چند روز گذشته و در راستای توسعه فضای سبز شهری اقدامات متعددی را انجام داده است از جمله میتوان به :کاشت انواع گل و گیاه در محوطه های شهرداری قدس ، محوطه بانک شهر ،محوطه دارالقرآن، کاشت گل و گیاه در بوستان شوراء ،توزیع گل و گیاه در بوستان های شهر شامل ۳۵۰ بوته پیروکانتا ، ۴۰۰بوته رز،۲۰۰ بوته بربری، ۷۰۰بوته لاوان،۵۰ بوته بومادران، کاشت ۱۵۰ بوته پیرو کانتا و ۱۰۰ بوته رز در محوطه پارک معلم،کاشت تعداد ۶۰ بوته شمشاد طلایی در بلوار ۴۵متری انقلاب و بازسازی درختان جنگل زیتون اشاره کرد.مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در ادامه خاطر نشان کرد که هرس ، فرم دهی و چمن زنی کلیه درختان پارک ها و فضای سبز شهرستان قدس نیز در دست اجرا می باشد

    نظرات