بخشی از درآمد امسال صرف پرداخت دیون سال گذشته شده است

بخشی از درآمد امسال صرف پرداخت دیون سال گذشته شده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات