برای افتتاح پروژه‌ها کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم

برای افتتاح پروژه‌ها کیفیت را فدای کمیت نمی کنیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات