باهمت خیر دامغانی باغ ایرانی در دامغان ایجاد می شود

باهمت خیر دامغانی باغ ایرانی در دامغان ایجاد می شود

در جلسه عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ درمحل دفتر کارخیروالامقام دامغانی جناب آقای کیانپور و مهندسین مشاور و آقای زارع زاده و چند نفر از اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به نمایندگی از طرف شورای شهر(آقایان حسینی پور،حسن بیگی وفولادیان) و شهردارمحترم آقای مهندس نصرتی و فرزندان خیرمعزز توافق نهایی براساس مذاکرات ومصوبات قبلی برای ایجاد باغ ایرانی حاصل شد.

براین اساس کارعملیاتی واجرائی باغ مزبوردر مساحتی حدود ده هکتار،براساس طراحی انجام گرفته و شاخص‌های اعلام شده از سوی سازمان یونسکوودیگر مراجع ذیربط در محل مجموعه بزرگ پارک دانشجو آغاز خواهد شد.

هزینه اصلی این اقدام بزرگ راخیرنام آشنای دامغانی جناب آقای حاج علی کیانپور برعهده گرفته اند.شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان نیزهمکاریهای لازم و بایسته باخیرارجمند در به ثمررسانیدن این پروژه عظیم و منحصر به فردخواهند نمود.
طراحی و نظارت این پروژه برعهده مهندسین محترم انجمن مفاخرمعماری کشور وسازمان ساخت باغ ایرانی می باشد.

نکته قابل توجه دیگرموضوع جانمائی واسقرار یادمان و مجسمه منوچهری دامغانی هست که توسط استادارجمندفرشچیان تهیه شده است.دراین خصوص دو نظریه وجود دارداسقراراین دواثردردرون باغ ایرانی که ان شاءالله بزودی در محدوده پارک دانشجو دایر می شود و یا در محل جدید با محیط پیرامونی و پوشش گیاهی خاص و مناسب این دو اثر، که البته ابراز نظرعلاقمندان وصاحبنظران در این خصوص می تواند برای ما و برنامه ریزان رهگشا باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات