اعلان عمومی

اعلان عمومی

بسمه تعالی با عنایت به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات به ارزش افزوده و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و سایر قوانین و مقررات موضوعه و طی مراحل قانونی تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری دامغان در ۹۷/۱۱/۱۵ به تصویب رسید . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات