تصویب لایحه عوارض ،بهای خدمات  وسایر منایع در آمدی شهرداری سنندج در سال ۹۸ / لایحه عوارض سال آینده بر اساس ارزش بافت منطقه ای تدوین شده است

تصویب لایحه عوارض ،بهای خدمات وسایر منایع در آمدی شهرداری سنندج در سال ۹۸ / لایحه عوارض سال آینده بر اساس ارزش بافت منطقه ای تدوین شده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات