نورپردازی و نصب المان در میادین و معابر اصلی سطح شهر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج

نورپردازی و نصب المان در میادین و معابر اصلی سطح شهر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج


لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات