ضرورت ساماندهی دستفروشان در مکان های مشخص

ضرورت ساماندهی دستفروشان در مکان های مشخص

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات