ایجاد زمین های ورزشی در محلات با جدیت بیشتر پیگیری شود

ایجاد زمین های ورزشی در محلات با جدیت بیشتر پیگیری شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات