آگهی مزایده فروشگاه های شهرداری واقع در

آگهی مزایده فروشگاه های شهرداری واقع در

شهرداری علی آباد کتول با استناد به مجوز شماره ۶۶۲مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳شورای محترم اسلامی شهر ،  در نظر دارد فروشگاه های واقع در بلوار دانشگاه را از طریق مزایده کتبی به متقاضیان به صورت استیجاری اقدام نماید.اطلاعات شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد.

آگهی مزایده فروشگاه های شهرداری واقع در بلوار دانشگاه بصورت استیجاری

آگهی مزایده فروشگاه های شهرداری واقع در بلوار دانشگاه بصورت استیجاری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

منبع خبر

شهرداری علی آباد کتول

شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

    نظرات